Pri vytváraní finálnych produktov spolupracujem s firmami, ktoré si zakladajú na kvalite, rovnako ako ja.

 

Firmy, s ktorými spolupracujem na potlači látok, sa riadia heslom:
„Zanechajme prírodu v lepšom stave ako sme ju našli.“

Látky vznikajú s ohľadom na prírodu a to z viacerých hľadísk:

» Pri špeciálnej tlači na látky sa používajú eko certifikované farby, ktoré nezaťažujú prírodu a ani našu pokožku.

» Využíva sa minimum vody v porovnaní s klasickou metódou farbenia v textilnom priemysle.

» Efektívne sa využíva energia a nevzniká žiadny odpad.

» Pre stálosť farieb sa odporúča používať bio prípravky na šetrne pranie, čím opäť nezaťažíme životné prostredie.

 

 

Finálny produkt pre vás šijú šikovné slovenské ruky s 20 ročnými skúsenosťami. 😊